Rekordowe dofinansowanie!

W bieżącym roku nasza szkoła wzięła udział w projekcie Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pana Dyrektora Marcina Mańka udało się otrzymać rekordową sumę w wysokości 30.000 złotych. W organizację przedsięwzięcia aktywnie włączyły się również wychowawczynie poszczególnych klas: Pani Katarzyna Szlachta, Pani Ewa Nawalany oraz Pani Ewa Kurzawa, dbając o wszystkie kwestie formalno- prawne. W ramach programu uczniowie klas 6 – 8 w dniach 31.05– 02.06.2023 r. uczestniczyli w zorganizowanej trzydniowej wycieczce do Warszawy. Głównym celem wyjazdu było promowanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzacja osiągnięć polskiej nauki.

Dodaj komentarz