Kalendarium roku szkolnego

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

17 – 30 stycznia 2022 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

W terminie głównym:

1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym:

1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 15 czerwca
2022 r. (środa) – godz. 9:00

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Terminy zebrań z rodzicami

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 9          września   2021     godz. 17.00

18         listopada   2021     godz. 17.00

13        stycznia    2022     godz. 17.00

 7         kwietnia    2022     godz. 17.00

 2         czerwca    2022     godz. 17.00

2          listopada 2021                       wtorek

12        listopada 2021                       piątek

7          stycznia 2022                         piątek

2          maja 2022                              poniedziałek

24        maja (EGZ.) 2022                  wtorek

25        maja (EGZ.) 2022                  środa

26        maja (EGZ.) 2022                  czwartek

17        czerwca 2022                         Piątek